Baner

Održan XXIII Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija

Moskva, 30. septembar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i dr Branislav Radulović i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovala je na XXIII Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), održanom u periodu 23-28. septembra u Moskvi.

Kongres je okupio preko 600 predstavnika iz 169 zemalja INTOSAI zajednice, kao i mnogobrojne predstavnike međunarodnih donatorskih organizacija, koje pružaju podršku vrhovnim revizorskim institucijama u izgradnji njihovih kapaciteta.


Kongres je zvanično otvorio predsjednik Ruske Federacije, Vladimir Putin koji je navedeo „da je saradnja, interakcija i razmjena iskustava vrhovnih revizorskih institucija jedan od ključnih koraka koji vode ka izgradnji povjerenja u globalnoj ekomoniji i finansijama, a da zajednički rad VRI treba biti usmjeren na sagledavanju strukturnih problema i promovisanju ekonomskog rasta u cilju poboljšanja dobrobiti građana i zaštite životne sredine, a što ujedno predstavljaju UN ciljeve održivog razvoja.

Na XXIII Kongresu razmatrane su dvije glavne teme: „Informacione tehnologije u cilju razvoja javne uprave“ i „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i ciljeva“. S obzirom na razvoj revizije, VRI širom svijeta preuzele su sve važnije obaveze u jačanju odgovornosti, promovisanju dobrog upravljanja i sagledavanju ispunjavanja ciljeva održivog razvoja u njihovim zemljama. U doba velikih podataka, VRI su svjesne važnosti informacionih tehnologija za poboljšanje kvaliteta revizije kako bi pomogle svojim zemljama da primjene svoje strategije održivog razvoja.

Zaključci i rezultati diskusije u okviru dvije glavne teme podržani su i predstavljaju sastavni dio Moskovske deklaracije. U duhu UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine i UN Rezolucije „Podsticanje i jačanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave kroz jačanje vrhovnih revizijskih institucija“, a u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, članice INTOSAI zajednice se obavezu da pružaju nezavisan eksterni nadzor nad ispunjavanjem nacionalnih ciljeva uključujući UN Ciljeve održivog razvoja reagovajući djelotvorno na promjene nastale na osnovu tehnološkog razvoja i jačanjem svog uticaja.