Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje

Podgorica, 24. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila reviziju pravilnosti i reviziju informacionog sistema evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje.

Predmet revizije se odnosi na evidentiranje obračuna i naplata doprinosa za socijalno osiguranje u informacionom sistemu Poreske uprave kao i prenos podataka Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Radule Žurić (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), usvojio je konačan Izvještaj o reviziji evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje. 

U sklopu revizije evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje Ministarstvo finansija nije dostavilo:

  1. Ugovor broj: 01-9557 od 28.12.2007. godine za realizaciju Projekta za poresko knjigovodstvo (UCG2);
  2. Tekst Projekta „Objedinjena registracija i naplata“ (UCG1) za izgradnju informacionog sistema za evidentiranje obračuna i naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i nije dostavilo tekst Projekta za poresko knjigovodstvo (UCG2);
  3. Dokumentaciju i informaciju o tome koliko je utrošeno sredstava za nabavku i ugradnju informacionih sistema za: 1) Objedinjenu registraciju i naplatu i 2) Poresko knjigovodstvo, kao i dokaze da je nabavka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
  4. Preciznu informaciju koliko je sredstava, od zajma u iznosu od 14 miliona za realizaciju Projekta „Reforma Poreske administracije“ namijenjeno za rješavanje problema evidencije i prenosa podataka u skladu sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa.

Ministarstvo finansija je takođe potvrdilo da nije donijelo podzakonske propise kojim je trebalo, u skladu sa članovima 7 i 8 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, bliže urediti način ažuriranja centralnog registra i bliže urediti način dostavljanja podataka iz centralnog registra korisnicima.

Zbog nepotpune dokumentacije i protoka vremena, revizijom nije bilo moguće pribaviti dovoljno revizorskih dokaza na osnovu kojih bi se mogle utvrditi činjenice funkcionisanja u potpunosti informacionog sistema Poreske uprave i na osnovu toga revizorski nalazi, posebno koji se odnose na razmjenu podataka sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondom za zdravstveno osiguranje i Zavodom za zapošljavanje, što ima za posljedicu neispunjavanje obaveza iz Protokola o razmjeni podataka u UCG sistemu, te u skladu sa tim, nadležni Kolegijum izražava uzdržano mišljenje.

Izvještaj o reviziji evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje