Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu

Podgorica, 16. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenost poslovanja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata DRI Radule Žurić, rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Zavoda za metrologiju za 2018. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Godišneg finansijskog izvještaja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji Zavoda za metrologiju za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške. Subjektu revizije se preporučuje da budžetskim zahtjevom planira prihode od obavljanja sopstvene djelatnosti u realno očekivanom iznosu, polazeći od ostvarenih sredstava sopstvenom djelatnošću u dosadašnjem periodu i planiranim očekivanjima.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju. Zavod za metrologiju treba u upravnom postupku da ospori predmetno rješenje o porezu na nepokretnosti, s obzirom da je konkretni poslovni prostor u svojini države Crne Gore i da se koristi za ostvarivanje funkcije Zavoda.

 Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o revizji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu