Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 2. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2018.godinu utvrđeno je da  je isti sastavljen i prezentiran u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim izražene rezerve na prezentirano u Izvještaju pod tačkom 3.17.5 - Ostali prihodi.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica  i Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je od ukupno devet preporuka subjekt realizovao dvije preporuka, nije realizovao tri preporuke, djelimično realizovao tri preporuke, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla provjeriti.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2018. godinu sa Izjašnjenjem Socijalističke narodne partije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljeno na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2018. godinu

Dopis uz Konačan izvještaj  o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2018. godinu