Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2018. godinu

Podgorica, 22. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Pokreta za promjene za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za promjene i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Pokreta za promjene za 2018. godinu nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, jer  su u Godišnjem finansijskom izvještaju iskazani troškovi u iznosu od 11.563,05€ koji nijesu adekvatno dokumentovani,  kao i potraživanja iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 33.605,46€ koja su evidentirana bez pravnog osnova.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 2, član 12, član 17 i član 18),  Zakona o obligacionim odnosima  član 639, Zakona o računovodstvu  član 19 , Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja  član 6.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je od ukupno dvanaest preporuka subjekt revizije realizovao dvije preporuke, djelimično realizovao tri preporuke i nije realizovao šest preporuka, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi iz razloga što subjekt revizije nije imao priloge od fizičkih i pravnih lica u 2018. godini.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2018. godinu sa Izjašnjenjem Pokreta za promjene na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma DRI je integralno objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Pokreta za promjene za 2018. godinu

Dopis uz Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2018. godinu