Baner

Sastanak Kontakt komiteta vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije u Varšavi

Varšava, 1. jul 2019. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, Marija Žugić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije od 27-28. juna t.g. u Varšavi.  

Glavni dio sastanka je bio posvećen seminaru pod nazivom „Digitalna Evropa: izazovi i mogućnosti za vrhovne revizorske institucije EU“. Seminar je bio organizovan u okviru dvije sesije: a) izrada digitalne strategije Evropske unije i razmatranje njenih ciljeva i uloga VRI zemalja članica EU i b) razgovor o izazovima u pogledu revizije digitalizacije u EU i priprema i načini saradnje VRI zemalja članica EU za ovu reviziju.

Pored seminara, na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Kontakt komiteta i profesionalnih partnera kao i o revizijama VRI članica Kontakt komiteta na teme vezano za EU.

Tokom ove posjete, predsjednike vrhovnih revizorskih institucija primio je predsjednik Poljske g. Andrzej Duda.

Vrhovne revizorske institucije zemalja kandidata za članstvo u EU učestvuju na sastanku Kontakt komiteta u svojstvu posmatrača. Domaćin narednog sastanka Kontakt komiteta vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije biće Evropski revizorski sud.