Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha„Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“

Podgorica, 1. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i  g. Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), je utvrdio da država Crna Gora, deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini, i pored zakonom definisane obaveze, još uvijek nema uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, pa samim tim ni zakonom predviđeni Registar nepokretnosti.

Predmetnom revizijom vrhovna državna revizija je utvrdila da nijesu obezbijeđeni potpuni i tačni podaci o državnoj imovini. a što je uzrokovano, prije svega, sljedećim činjeničnim stanjem:

-         Nadležni državni organi nijesu preduzeli dovoljne organizacione, tehničke i kadrovske mjere kako bi se uspostavila odgovarajuća evidencija imovine koju koriste i sa kojom upravljaju državni organi;

-         Evidencija koju vode državni organi nije potpuna i ne pruža sve potrebne podatke o državnoj imovini koju koriste i sa kojom upravljaju;

-         Ministarstvo finansija i Uprava za imovinu nijesu uspostavili funkcionalni program za vođenje jedinstvene evidencije državne imovine;

-         Uprava za imovinu nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi dostave podatke potrebne za uspostavljanje jedinstvene evidencije;

-         Ministarstvo finansija i Uprava za imovinu nijesu realizovali mjere predviđene Akcionim planom za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine;

-         Postupak razgraničenja državne i opštinske imovine nije završen, iako je Ministarstvo finansija zaključkom Vlade iz 2016. godine bilo zaduženo da u saradnji sa Područnim jedinicama Uprave za nekretnine taj postupak okonča;

-         Svi državni organi nijesu uspostavili interne procedure kojima je uređen proces evidentiranja državne imovine;

-         Direkcija za inspekcijski nadzor  nad državnom imovinom (MF) nije sprovodila kontrole čiji je predmet evidentiranje državne imovine;

-         Unutrašnja revizija, kod državnih organa obuhvaćenih uzorkom, nije sprovodila revizije čiji je predmet sistem evidencije državne imovine.

U cilju eliminisanja revizijom evidentiranih nepravilnosti, propusta i nedostataka, a u cilju uspostavljanja sistema jedinstvene evidencije državne imovine, kao i evidencije imovine  kod organa koji je koriste, Državna revizorska institucija je dala preporuke Ministarstvu finansija (7); Upravi za imovinu (5) kao i ministarstvima i drugim državnim organima (11).

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“ je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod Državnih organa"