Baner

Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom razmatranja PEFA ocjene

Podgorica, 27. jun 2019 – Senatori Zoran Jelić i Radule Žurić, sekretarka Institucije Mihaela Popović zajedno sa saradnicima održali su danas sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom razmatranja Ocjene javnih rashoda i fiskalne odgovornosti (PEFA).

Cilj današnjeg sastanka bio je da se razmijene mišljenja u vezi glavnih nalaza iz Izvještaja o reviziji prijedloga završnog računa budžeta za 2017. godinu i dobijanje povratnih informacija od DRI na sadržaj indikatora datih u Ocjeni.


Delegaciju Svjetske banke su činili Aleksandar Crnomarković kao vođa tima zajedno sa konsultantima Nihadom Nakašem i Milošem Markovićem. Na sastanku je prisustvovao predstavnik Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, gđa Eleonora Formagnana.