Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu

Podgorica, 21. jun 2019. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Kolegijum u sastavu Radule Žurić, senator i rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, senator i član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva finansija.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da je Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva finansija za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Ministarstvo finansija nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladilo poslovne aktivnosti, finansijske transakcije i informacije sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu