Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu

Podgorica, 06. Jun, 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaja DRI o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu.

Ministarstvo finansija je u roku dostavilo Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i Izvještaj o realizaciji plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu.

Kontrolom, pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja utvrđeno je da je Ministarstvo finansija od ukupno 15 datih preporuka u Izvještaju realizovalo 10 preporuka u potpunosti, 1 preporuku djelimično, 2 preporuke nije realizovalo, dok je za 2 preporuke prestala potreba za realizacijom.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016.godinu je objavljen na internet stranici.

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu