Baner

Državna revizorska institucija usvojila novi logo

Podgorica, 4. mart 2019 – Senat Državne revizorske institucije usvojio je Odluku od logu Državne revizorske institucije.

Logo Državne revizorske institucije je okruglog oblika u bojama državne zastave. Jezgro loga je orao na mapi Crne Gore. Orao je zlatno žute boje, dok je mapa Crne Gore crvene boje. Na lijevoj strani u zlatno žutoj boji nalazi se Ustav Crne Gore, dok se na desnoj strani nalazi vaga. U donjem dijelu loga stoji godina 1901. kada je uspostavljena Glavna Državna kontrola, oivičena sa obje strane lovorovim listom u zlatno žutoj boji. Na gornjem dijelu loga stoji natpis Državna revizorska institucija Crne Gore.