Baner

Nastavak šestog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR)

Podgorica, 12. februar 2019. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović su prisustvovali nastavku (follow up) šestog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između Evropske komisije i Crne Gore.

Sastanak su otvorili Goran Jovetić, državni sekretar Ministarstva javne uprave i Barbara Jesus-Gimeno, zamjenik šefa jedinice za Crnu Goru u Direktoratu za proširenje.


Na sastanku se razmatrao status realizacije operativnih zaključaka usvojenih na godišnjem sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave održanom u septembru 2018. godine. Predstavnici Državne revizorske institucije su ovom prilikom upoznali prisutne sa statusom realizacije Zaključka koji se odnosi na Državnu revizorsku instituciju.

Posebna grupa za javnu upravu je zadužena za praćenja napretka aktivnosti definisanim Strategijom reforme javne uprave 2016 – 2020 i Programom upravljanja javnim finansijama.