Baner

Održan stručni sastanak na temu materijalnosti u reviziji javnog sektora

Sarajevo, 25. januar 2019. – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovala je stručnom sastanku na temu materijalnosti u reviziji javnog sektora sa fokusom na reviziju usklađenosti, u organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Delegaciju Crne Gore činili su senator Nikola Kovačević, rukovodilac odjeljenja – državni revizor Vesna Mihailović i državni revizor Špiro Mijović. Sastanku su takođe prisustvovali revizori finansijske revizije iz državnih revizorskih institucija Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.


Sastanak je imao za cilj razmjenu iskustava vezanih, između ostalog, za primjenu koncepta kvantitativne i kvalitativne materijalnosti u javnom sektoru, primjenu profesionalnog revizorskog rasuđivanja kod određivanja materijalnosti, sa fokusom na specifičnosti javnog sektora, određivanja kriterijuma kod revizije usklađenosti u javnom sektoru, itd.


Izraženo je čvrsto uvjerenje u potrebu daljeg praćenja i zajedničkog djelovanja po pitanjima koja su tokom sastanka identifikovana kao zajednički izazovi.

Nakon održanog stručnog sastanka, senator Nikola K. Kovačević sa svojim saradnicima boravio je u radnoj posjeti Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, tokom koje se sastao sa generalnim revizorom Dževadom Nekićem. Ovom prilikom razgovaralo se o mogućim modelima saradnje na planu razmjene iskustava u oblasti revizije javnog sektora.