Baner

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu.

Podgorica, 26. decembar 2018. – Na 41. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena ocjena i stavova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom razmatranja preporuka iz Konačnog izvještaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu“.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Državne revizorske institucija (DRI) i Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.

Senator DRI, gdin. Jelić, upoznao je Odbor da je Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, dostavio Plan aktivnosti realizacije preporuka DRI u roku. Saopšteno je da je Godišnjim planom revizija Državne revizorske institucije za 2019. godinu, planirana kontrolna revizija Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. DRI će se kroz kontrolnu reviziju na bazi revizorskih nalaza uvjeriti u stepen ispunjenosti preporuka iz Konačnog izvještaja i o nalazima revizije obavijestiti Skupštinu i Odbor.

Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, istakao je da je poslovanje tog preduzeća od krucijalne važnosti za razvoj turizma i da je ove godine ostvaren rekordan rezultat pri isporuci vode, što je rezultat unaprijeđenih  poslovnih performansi. Istaknuto je da je i Poreska uprava dala pozitivno mišljenje o načinu knjiženja u ovom preduzeću.

Odbor je ocijenio da je, u periodu od prethodne sjednice, ostvaren napredak u saradnji i ispunjavanju preporuka DRI.