Baner

Radna posjeta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

Podgorica, 26. decembar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije, koju su činili  Naser Ademi Zamjenik generalnog revizora, Maksim Acevski Pomoćnik generalnog revizora, Cveta Ristovska Pomoćnik generalnog revizora, Ljubica Tosevska Rukovodilac revizije,  Branislav Gulev, Rukovodilac revizije, Tatjana Dimitrovska, Samostalni revizor, Hristina Goceva, Samostalni revizor, Sonja Kambovska, Samostalni revizor i Orhan Ademi, Samostalni revizor boravila je dvodnevnoj radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 24-25. decembra 2018. godine.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je u svom uvodnom obraćanju podsjetio sve prisutne da je ova posjeta realizovana u cilju prezentovanja Smjernica za za vršenje revizije završnog računa budžeta koje je DRI Crne Gore razvila u saradnji sa SIGMA ekspertima.


Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore su predstavili način sprovođenja revizije završnog računa budžeta kroz, razvoj detaljnog plana, utvrđivanje materijalnosti i rizika, kontrolu javnog duga, kapitalnih izdataka, tekućih izdataka, kontrolu fondova i projekata.