Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 21. decembar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

U skladu s navedenom zakonskom obavezom, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2017. godinu kod 24 političkih subjekata i to: Demokratske partije socijalista Crne Gore; Albanske alternative; Pozitivne Crne Gore; Socijaldemokratske partije Crne Gore; Hrvatske Građanske Inicijative; DEMOSA; Demokratske narodne partije Crne Gore; Pokreta za promjene; Demokratske Crne Gore; Socijaldemokrata Crne Gore; Građanskog pokreta URA; Nove srpske demokratije; Bošnjačke stranke; Liberalne partije Crne Gore; Socijalističke narodne partije; Demokratske srpske stranke; Demokratske partije; Nove demokratske snage (FORCA); Radničke partije; Građanske inicijative; Demokratske unije Albanaca; Pokreta za Pljevlja; Demokratskog saveza u Crnoj Gori; Crnogorske.

Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

U skladu s navedenim članom Zakona o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja, Državnoj revizorskoj instituciji  nijesu dostavili Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu sljedeći politički subjekti: Stranka srpskih radikala Šešelj Vojislav, Demokratsko jedinstvo Albanaca, Partija demokratskog prosperiteta-PDP, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u CG-DZMB, Demokratska stranka jedinstva, Bošnjačka demokratska partija Crne Gore, Zelena partija, Partija za Gusinje, Demokratski centar, Stranka srpskih narodnjaka SRPSKA LISTA, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore, Albanska alijansa, Srpska stranka – SRPSKA, Centralna albanska partija za integracije CAPI-POSHI i Alternativna Crna Gora.