Baner

Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Podgorica, 12. decembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić sa rukovodiocima odeljenja u sektoru V, Dobrilom Glomazić i Sonjom Raičković i državnim revizorom Željkom Nedovićem sastao se sa predstavnicom Svjetske banke za zemlje Zapadnog Balkana, gđom. Medihom Agar i višim specijalistom za finansijski menadžment, g. Aleksandrom Crnomarkovićem.

Tema sastanka je bila viđenje novog Zakona o računovodstvu javnog sektora iz ugla Državne revizorske institucije.

Predstavnici Svjetske banke su saopštili da su u fokusu njihovog interesovanja pripreme za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo, plan optimizacije javne uprave Crne Gore, kao i izmjene odluke Vlade vezano za kapitalni budžet.

Predstavnici Državne revizorske institucije su upoznali sagovornike sa najčešćim slabostima i nepravilnostima uočenim tokom revizija lokalne samouprave i preduzeća u većinskom vlasništvu države. Tokom sastanka takođe je ukazano na značaj i izazove u kontekstu aktuelnih reformi, posebno u vezi sa primjenom obračunskog računovodstva.


Sastanak je organizovan u okviru Misije Svjetske banke vezano za Drugu garanciju zasnovanu na razvojnoj politici u oblasti fiskalne i finansijske otpornosti (PBG 2).