Baner

Potpisan Protokol o saradnji Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva

Podgorica, 06. decembar 2018 – Predsjednik Senata dr Milan Dabović i Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, potpisali su Protokol o saradnji Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva.

Potpisivanje Protokola je usmjereno na unapredjenje medjusobne saradnje sa ciljem otkrivanja nezakonitih radnji subjekata revizije i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnih djela izvršenih od strane službenog ili odgovornog lica u subjektu revizije.


Nakon potpisivanja, Vrhovni državni tužilac je istakao očekivanje da će buduća saradnja u ovoj oblasti biti dodatno unaprijedjena, te da će na temeljima dokumenta koji je danas potpisan nastati mjerljivi rezultati iza kojih će sa ponosom stajati Vrhovno državno tužilaštvo i Državna revizorska institucija.


Potpisivanje Protokola organizovano je u okviru projekta „Akcija protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“ koji se realizuje u Crnoj Gori u sklopu programa „Horizontalni mehanizam za zapadni Balkan i Tursku“ koji finansira Evropska unija i koji je sufinansiran i implementiran od strane Savjeta Evrope.

Izlaganje Angele Longo, šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici

Izlaganje Ivice Stankovića, Vrhovnog državnog tužioca

Izlaganje Milana Dabovića, predsjednika Senata Državne revizorske institucije