Baner

Misija SIGMA-e u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji

Podgorica, 06. decembar 2018. godine – U periodu od 03-04. decembra 2018 godine, u Državnoj revizorskoj instituciji boravila je misija SIGMA-e u cilju razmatranja plana za zajedničke buduće aktivnosti.

Radne grupe Državne revizorske institucije su predstavile plan realizacije aktivnosti za buduću saradnju za period 2018 – 2019. godine. Navedeni plan realizacije obuhvata aktivnosti planirane Strateškim planom razvoja DRI za period 2018-2022. godine, koji je usvojen u februaru t.g.


Predstavnici SIGMA-e dali su preporuke i komentare na plan realizacije aktivnosti iz Strateškog plana razvoja i izrazili su spremnost za pružanje dalje stručne podrške u realizaciji istih.