Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2017. godinu

Podgorica, 06. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije  utvrđeno je da  postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost, ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja i Zakona o obligacionim odnosima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije  za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2017. godinu