Baner

Treća radionica „Finansijska revizija“ održana u Ankari

Ankara, 3.decembar 2018. godine - U organizaciji Računskog suda Turske i uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, održana je treća radionica na temu „Finansijska revizija“ za članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u periodu od 27. novembra do 1. decembra t.g. u Ankari.

Ispred Državne revizorske institucije na radionici su učestvovali senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić, načelnik u sektoru I Stana Bešović, državni revizor Špiro Mijović i rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose Marija Žugić.


Treća radionica bila je posvećena vrednovanju nalaza i pisanju izvještaja o finansijskoh reviziji. Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore su prezentovali svoja iskustva u vezi s primjenom standarda za vrednovanje nalaza i izvještavanja s posebnim fokusom na formiranje revizorskih mišljenja.


Učesnici su razmjenjivali znanja i iskustva kroz praktičnu primjenu svojih metodologija iz oblasti vrednovanja nalaza i pisanja izvještaja o finansijskoj reviziji.

Ova radionica predstavlja jednu od aktivnosti Plana rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.