Baner

Održana rasprava Skupštine Crne Gore povodom Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017.godinu i Godišnjeg izvještaja DRI

Podgorica 29. novembar 2018 - Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine na kojoj je prisustvovao Predsjednik Senata, dr Milan Dabović.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović upoznao je poslanike Skupštine Crne Gore s rezultatima rada DRI u izvještajnom periodu, brojem izvršenih revizija, datim preporukama i mišljenjima, kao i ostalim sprovedenim aktivnostima.

Predsjednik Senata je naveo da je protekla godina za Državnu revizorsku instituciju bila intezivna i jedna od najuspješnijih po značaju, broju i obimu izvršenih revizija. U izvještajnom periodu oktobar 2017 – oktobar 2018. godine izvršili smo i objavili 64 izvještaja o reviziji i to: izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017.godinu; 21 pojedinačni izvještaj o finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti;  4 izvještaja o reviziji uspjeha; 3 kontrolne revizije; 1 izvještaj o reviziji informacionog sistema; 16 izvještaja o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu i 18 izvještaja o reviziji političkih subjekata za 2016. godinu.


Pored navedenog, Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija Zaključka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

Državna revizorska institucija je, na osnovu nalaza utvrđenih revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Informacije o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju I kvartala 2018. godine, utvrdila da je povećan nivo fiskalne discipline, objektivnosti i tačnosti iskazivanja podataka. Kod revizije uskađenosti poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima, jedan dio nepravilnosti se ponavlja što ukazuje na neophodnost uskađivanja sistemskog okvira kroz izmjene relevantnih zakona, koji uređuju sisitem upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori.