Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu

Podgorica, 26. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator Radule Žuroć, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za Pljevlja za 2017.godinuu svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na navedeno u Izvještaju pod tačkom 9.1.4 – Blagajničko poslovanje.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju revizije za prethodnu godinu i utvrđeno je da je Partija realizovala date preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu