Baner

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali na 30. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu

Podgorica, 23. novembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić i načelnik u sektoru I Stana Bešović učestvovali su na 30. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.

Senator, Zoran Jelić je predstavio članovima Odbora nalaze Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz sektora odbrane i bezbjednosti i dao pojašnjenja s tim u vezi.


Na osnovu Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu.