Baner

Senator Državne revizorske institucije dr Branislav Radulović održao predavanje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU)

Podgorica, 22. novembar 2018 - Senator Državne revizorske institucije dr Branislav Radulović, učestvovao je 22. i 23. novembra 2018. godine na međunarodnoj Konferenciji u Zagrebu pod nazivom „Novi pravni režim za marine“, na poziv akadmika Jakše Barbića, koja je organizovana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) u okviru naučnog projekta – DELICROMAR.

Na Konferenciji se govorilo o pitanjima pravnog režima marina, izmjena zakona kojima se uređuju pitanja morskog dobra i morskih luka, modela ugovora i opštih uslova osiguranja luka/marina, kao i o drugim pitanjima od značaja za navedenu temu Konferencije.


Senator DRI dr Radulović je imao predavanje na temu „Pravni izazovi razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori“, u kojem se tretira pravni status i normativno uređenje luka nautičkog turizma - marina u Crnoj Gori, vrste ostvarenja javnih prihoda po osnovu njihovog korišćenja (koncesija/zakup), sa pregledom ukupne normative koja uređuje predmetnu oblast.


Na Konferenciji u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti učestovovalo je 17 profesora, teoretičara i drugih naučnih stvaralaca iz Italije, Malte, Španije, Crne Gore, Holandije i Hrvatske.