Baner

Bilateralna posjeta Nacionalne kancelarije za reviziju NR Kine

Podgorica, 18. novembar 2018. godine – Delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju NR Kine, na čelu sa zamjenikom generalnog revizora, g. Wang boravi u bilateralnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Posjeta je održana u Vili Gorica. Delegaciju Nacionalne kancelarije za reviziju NR Kine su primili predsjednik Senata, dr Milan Dabović sa senatorima, g. Nikolom N. Kovačevićem i g. Zoranom Jelićem. Sastanaku je prisustvovao i ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Nj. E. Liu Jin.


Početak saradnje između Državne revizorske institucije Crne Gore i Nacionalne kancelarije za reviziju NR Kine datira od 2013. godine kada je delegacija DRI Crne Gore učestvovala na XXI INCOSAI Kongresu, održanom 2013. godine u Pekingu, a nakon toga je 2017. godine nastavljena saradnja na Seminaru za vrhovne revizorske institucije Jugoistočne Evrope Duž inicijative „Pojas i put“, održanom u Nandžingu.


U uvodnom obraćanju, predsjednik Senata dr Milan Dabović je naveo da „Državna revizorska institucija Crne Gore ostaje istinski posvećana daljem promovisanju dobrih bilateralnih odnosa sa Narodnom kancelarijom za reviziju Narodne Republike Kine. Uvjereni smo da će nam razmjena iskustava i dobrih praksi tokom ove bilateralne posjete pomoći da dostignemo međunarodne standarde kojima težimo i time stvorimo kvalitetniju i efikasniju vrhovnu revizorsku instituciju.“


Pored predsjednika Senata, dr Milana Dabovića uvodno izlaganje je imao i zamjenik Generalnog revizora, g. Wang koji je kazao da ova bilateralna posjeta predstavlja osnov za produbljivanje dalje saradnje izmedju dvije institucije. Iskustva i dobre prakse prezentirane tokom sastanka će poslužiti za unapređenje procesa vršenja revizija u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija.


Tokom sastanka predstavnici DRI, Sekretar Institucije Mihaela Popović, Načelnik u Sektoru V Vladan Perović, Načelnik u Sektoru I Stana Bešović i Rukovodilac odjeljenja za međunarodne odnose Marija Žugić imali su priliku da upoznaju delegaciju NAO NR Kine sa istorijom rada DRI, primjenom etičkog kodeksa, procesom vršenja revizije i obukama za revizorski kadar. Predstavnici NAO NR Kine g. Jiang Haiyung Generalni direktor odeljenja za međunarodne odnose i gđa Sun Yuhua, Zamjenik generalnog direktora regionalne kancelarije u Šangaju prezentovali su iskustva na polju planiranja i sprovođenja revizija i vršenja revizija velikih podataka.