Baner

Održana Radionica za informacione tehnologije

Tirana 16. novembar 2018 - Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu g. Gaga Gegaj, državni revizor - načelnik u Sektoru III, g-đa Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema i g-đa Ivana Čelebić, državni revizor, učestvovala je u radionici za informacione tehnologije, koja je održana u periodu 14.-15. novembra 2018. godine u Tirani, Albanija.


Tema radionice je bila revizorski proces i revizorski softver u okviru kojih je razgovarano o metodologiji revizije, CAATs tehnikama, aktivnom IT priručniku, IDEA softveru, analizi podataka i pretrazi podataka.


Ova radionica je realizovana na osnovu Plana rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda za period 2018-2020.godine.