Baner

Održan drugi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminar „Finansije lokalne vlasti: budući izazovi“

Beograd, 7. novembar 2018. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, Vladan Perović načelnik u sektoru V i rukovodioci Odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković prisustvovali su drugom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminaru na temu „Finansije lokalne vlasti: budući izazovi“, održanom 5-6. novembra t.g. u Beogradu.

Državna revizorska institucija Republike Srbije je bila domaćin seminara i drugog sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština.


Tokom dvodnevnog seminara, predstavnici  Litvanije, Finske, Izraela, Slovenije, Italije, Letonije, Srbije, Austrije, Makedonije, Slovačke, Estonije, Grčke, Hrvatske i Rumunije prezentovali su svoja iskustva na polju revizije lokalne samouprave i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou. Na godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština razmatrana je realizacija aktivnosti iz Plana radne grupe za period 2017-2020. godine kao i plan aktivnosti za naredni period.


Nacionalna kancelarija za reviziju Litvanije predsjedava EUROSAI Radnom grupom za reviziju opština od 2013. godine. Državna revizorska institucija Crne Gore je zajedno sa 26 evropskih vrhovnih revizorskih institucija članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština.