Baner

Održana konferencija za medije

Podgorica, 6. novembar 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je, danas održala konferenciju za medije, na kojoj je predstavljen Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj DRI o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine.

Konferenciji za medije su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori, Nikola N. Kovačević, Radule Žurić, Zoran Jelić i dr Branislav Radulović i sekretar Institucije, Mihaela Popović.


Kroz uvodno izlaganje, predsjednik Senata, dr Milan Dabović je kazao da je ova godina bila intezivna i jedna od najuspješnijih po značaju, broju i obimu izvršenih revizija. U izvještajnom periodu oktobar 2017 – oktobar 2018. godine, DRI je izvršila i objavila 64 izvještaja o reviziji i to: izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017.godinu; 21 pojedinačni izvještaj o finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti; 4 izvještaja o reviziji uspjeha; 3 kontrolne revizije; 1 izvještaj o reviziji informacionog sistema; 16 izvještaja o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu; i 18 izvještaja o reviziji političkih subjekata za 2016. godinu. Shodno članu 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izradila izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini.


Finansijskom revizijom Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu utvrđene su manje nepravilnosti, koje nijesu materijalno značajne, te iz tog razloga iskazano je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Revizijom pravilnosti Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu utvrđena su materijalno značajna odstupanja i neusklađenost poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima, pa je iz ovog razloga za reviziju pravilnosti dato uslovno mišljenje i ukupno 12 preporuka.


Nakon uvodnog izlaganja, predstavnici medija imali su priliku da postave pitanja predsjedniku i članovima Senata vezano za predmetnu temu konferencije.


Konferencija je održana s početkom u 10 časova u prostorijama PR Centra u Podgorici.