Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana Građanska inicijativa za 2017. godinu

Podgorica, 25. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana Građanske inicijative za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Grupe građana  Građanska inicijativa za 2017. godinu sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim za navedeno u Izvještaju pod tačkama 13.1.3 – Potraživanja i kratkoročni finansijski plasmani, 13.2.2.1 Troškovi materijala i održavanja i 13.2.2.2. Troškovi goriva i energije.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o nevladinim organizacijama, Zakona o računovodstvu. Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe građana Građanska inicijativa za 2017.godinu je izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja subjekta revizije za 2017.godinu utvrđeno je da je od pet datih preporuka subjekt realizovao dvije, dok tri preporuke nijesu realizovane.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe građana Građanska inicijativa za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe građana Građanska inicijativa  za 2017. godinu