Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske za 2017. godinu

Podgorica, 24.oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske za 2017. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske za 2017. godinu sastavljen u svim materijalnim aspektima u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,17 i član 18) i Zakona o zapošljavanju ( član 26). Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske za 2017. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske za 2016.godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja subjekta revizije za 2017.godinu utvrđeno je da je od osam datih preporuka subjekt realizovao četiri, dok su ostale četiri preporuke djelimično realizovane.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Crnogorske za 2017. godinu