Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu

Podgorica, 23. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima, drugim propisima i podzakonskim aktima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji Agencije u materijalno značajnim aspektima pripremljeni i fer prezentovani u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za potrošačke jedinice i po svim značajnim pitanjima ne sadrže bitne materijalne greške.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da poslovne aktivnosti, koje se odnose na procedure i pravila donošenja akata, nijesu u potpunosti usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Na osnovu izraženog, nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata DRI i Rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, člana Senata DRI i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na reviziju finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima, drugim propisima i podzakonskim aktima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu