Baner

Sastanak EUROSAI IT Radne grupe

Opole, 19. oktobar 2018. godine - Sastanku EUROSAI IT Radne grupe koji je odrzan u periodu 17-19. oktobar 2018. godine u Opole, Poljska prisustvovala je Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema.

Sastanak je bio posvjećen razvoju revizorskih alata u okviru Radne grupe za Informacione tehnologije. Revizorski alati obuhvataju CUBE projekat, inteligentnu bazu podataka revizorskih izvještaja različitih VRI, gdje je moguće lako pristupiti sadržajima izvještaja i pratećoj dokumentaciji; aktivni prirucnik za vrsenje IT revizije kao interaktivni softverski alat za efikasnu praktičnu primjenu priručnika u procesu IT revizije i IC watch, alat za naprednu pretragu revizorske dokumentacije i jednostavniji pregled iste.


Učesnici sastanka su takođe razgovarali o mogucim buducim pravcima razvoja ovih revizorskih alata, povezivanju sa drugim projektima i alatima u okviru INTOSAI potkomiteta, kao i o predstojecim zadacima i zaduzenjima clanova radne grupe u pojedinim aktivnostima.