Baner

Učešće na EURORAI Seminaru „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti“

Székesfehérvár, 19. oktobar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu Vladan Perović, načelnik u sektoru V i rukovodioci Odeljenja u sektoru V, Dobrila Glomazić i Sonja Raičković učestvovala je na međunarodnom seminaru Evropske organizacije regionalnih vrhovnih revizorskih institucija (EURORAI) na temu „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti“, održanom u Székesfehérvár, Mađarska, 18. oktobra t.g.

Domaćin međunarodnog seminara je bila Državna revizorska institucija Mađarske. Predsjednik DRI Mađarske, László Domokos je otvorio seminar, koji je okupio više od 150 predstavnika iz 25 različitih zemalja Evrope.


Seminar je bio posvećen razgovoru o načinu sprovođenja finansijske revizije, revizije usklađenosti i revizije uspjeha preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti s posebnim fokusom na prezentaciju praktičnih primjera.