Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 16. oktobar 2018. godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, a u skladu s članom 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum na finansijsku reviziju izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

Konačan Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu