Baner

Sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

Dubrovnik, 14. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, na poziv generalnog revizora Ureda za reviziju Hrvatske prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Dubrovniku, 11-12. oktobra 2018. godine. Domaćin ovog Kontakt komiteta bio je Ured za reviziju Hrvatske.

Glavna tema sastanka bila je „Interakcija s EU građanima – otvaranje vrhovnih revizorskih institucija“, koja je organizovana kroz diskusiju unutar dvije podsesije „Interakcija s EU građanima – viđenje izvan prozora“ i „Inovativni pristupi vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije u komunikaciji sa građanima/zainteresovanim stranama“. Tokom sastanka razgovaralo se o izazovima državne revizije, kao i o mogućnostima za unaprjeđenje uticaja VRI posebno u periodu kada se države članice suočavaju s pitanjima vezanim za cjelokupnu politiku i finansijsko upravljanje Evropskom unijom. Gostujući govornici bili su gđa Grozdana Perić, predsjednica Odbora za finansije i državnog budžeta Hrvatskog sabora, g. Ivica Tolić član Evropskog parlamenta, gđa Karen Hill direktor SIGMA-e i gđa Leatitia Veriter iz NVO Građani za Evropu.


Na sastanku se takođe razgovaralo o aktivnostima Kontakt komiteta i profesionalnih partnera, kao i o revizijama članicama Kontakt komiteta na temu pitanja u vezi sa EU. U okviru ovog sastanka predstavljen je Izvještaj o aktivnostima Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog revizorskog suda.


Zemlje kandidati za članstvo u EU prisustvuje sastanku Kontakt Komiteta u svojstvu posmatrača. Domaćin narednog sastanka Kontakt komiteta biće Vrhovna revizorska institucija Poljske.