Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2017. godinu

Podgorica, 11. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2017. godinu utvrđeno je da  postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost od (5.404,00€), ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.  Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ( član 46), Zakona o obligacionim odnosima  ( član 639),   Zakona o radu (član 23) i Zakona o zapošljavanju (član 26).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao osam preporuka, dok je djelimično realizovao dvije preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2017. godinu