Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu

Podgorica, 10. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, Kolegijum u sastavu dr Branislav Radulović, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević član Senata i član Kolegijuma izrazio je uslovno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti, u najvećem dijelu, daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor, osim što su u Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno prikazane, u materijalno značajnoj mjeri, dvije pozicije, i to: Rashodi za usluge i Ostali izdaci u ukupnom iznosu od 71.684,70€.

Revizijom pravilnosti poslovanja Zavoda utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2017. godinu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu i  Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu