Baner

Tematska konferencija povodom petnaestogodišnjice Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova

Priština, 7. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Nikola N. Kovačević su uzeli učešće na tematskoj konferenciji „Uloga i uticaj vrhovnih revizorskih institucija u obnovi povjerenja društva u javni sektor“ koja se organizovala povodom 15 godina postojanja Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, 4. oktobra t.g. u Prištini.


Uvodno obraćanje na tematskoj konferenciji imao je generalni revizor NAO Kosova, g. Besnik Osmani, predsjednik EUROSAI-a i predsjednik Računskog suda Turske, g. Seyit Ahmet Bas i g. Driton Selmanaj, predsjednik Skupštinskog odbora za nadzor javnih finansija Kosova.


Konferencija je bila organizovana u dvije panel sesije i to na temu „Uticaj revizije usjeha u cilju unapređenja upravljanja“ i „Demonstracija stalnog uticaja VRI u društvu kroz sprovođenje revizija na bazi rizika“.


Predsjednik Senata dr Milan Dabović je imao izlaganje u okviru panel sesije na temu dobrih praksi VRI u cilju prevazilaženja izazova u ispunjavanju svoje misije doprinoseći transparentnosti i odgovornosti javne uprave.