Baner

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na obuci „Troškovno računovodstvo“

Ljubljana, 8. oktobar 2018 – Državna revizorska institucija učestvovala je na obuci na temu „Troškovno računovodstvo“ koja je organizovana u Ljubljani u periodu od 02-04. oktobra 2018. godine.

Delegaciju Državne revizorske institucije činili su: Mihaela Popović - sekretar Institucije, Ivan Marojević - državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti u Sektoru I, Špiro Mijović -  državni revizor u Odjeljenju za pojedinačne revizije u Sektoru I i Suzana Radošević - starija saradnica državnog revizora u Odjeljenju za reviziju privrednih društava u većinskom vlasništvu države u Sektoru V.


Obuka je organizovana od strane Center for excellence in finance, a okupila je učesnike iz 6 država. Predavanja su bila usresređena na teme: važnosti troškovne analize i troškovnog računovodstva u javnom sektoru, koncept punog troška, primjenu metode apsorpcije, troška po jedinici outputa i troška po jedinici rada, marginalnog troška, troškova aktivnosti, sa posebnim osvrtom na praktičnu primjenu troškovnog računovodstva u Ministarstvu odbrane Holandije.


Predavači su bili Gary Gilbert i Noel Hepworth iz Velike Britanije i Arthur van Vliet iz Holandije, a učesnici su nakon završene obuke dobili sertifikate.