Baner

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na treningu „Revizija uspjeha“

Priština, 8. oktobar 2018 – Revizori Odeljenja za reviziju uspjeha su učestvovali na treningu „Revizija uspjeha koja je održana u Prištini u periodu od 1-3. oktobra.

Cilj treninga „Revizija uspjeha“,  koji je realizovan od strane U.S. Government Accountability Office- Center For Audit Excellence,  je bio da polaznicima omogući da bolje prepoznaju ključne standarde i komponente revizije uspjeha, kao i da bolje planiraju i sprovode reviziju uspjeha.

Takođe, kao jedan od ciljeva bio je i da se polaznici osposobe da kvalitetnije izvještavaju o rezultatima revizije.

Polaznici treninga su dobili seretifikate izdate od strane Center For Audit Excellence o završenom treningu za reviziju uspjeha, sa preporučenim brojem bodova (22) za kontinuiranu profesionalnu edukaciju (Recommended Continuing Professional Education credits (CPEs): 22).