Baner

Objavljen Konačni izvještaj o reviziji uspjeha Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga

Podgorica, 4. oktobar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga“.

Cilj revizije je da utvrdi da li Uprava carina preduzima odgovarajuće mjere kako bi omogućila efikasnu naplatu carinskog duga, odnosno, da li je Uprava carina u sjedištu/centrali Uprave stvorila neophodne uslove za naplatu carinskog duga i da li područne jedinice preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi obezbijedile blagovremenu naplatu.

Prema podacima koje je Uprava carina dostavila DRI carinski dug privrednih subjekata je, na 01.12.2017. godine, iznosio 4.445.341,85€. Najveći procenat dužnika imao je status registrovanog aktivnog subjekta (49%) u Centralnom registru privrednih subjekta (CRPS), kod 36% dužnika je bio uveden stečaj, a 16% dužnika su bili izbrisani iz CRPS po okončanu postupka stečaja ili likvidacije.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenog postupka revizije, utvrdila da postoji niz segmenata koje je potrebno unaprijediti kako bi Uprava carina obezbijedila efikasniji sistem naplate carinskih potraživanja i carinskih dugova.

Efikasnijem sprovođenju mjera naplate carinskog duga doprinijelo bi:

-  unaprjeđenje sistema evidencija koje se odnose na carinske dužnike i njihovo praćenje;

-  utvrđivanje obavezujućih procedura kojima se određuje postupak naplate carinskih potraživanja i carinskog duga;

-  obezbjeđenje carinskog duga dodatnim instrumentima obezbjeđenja ukoliko je to potrebno;

-  razvoj sistema analize rizika u oblasti naplate carinskih dažbina, preduzimanje aktivnosti na bazi utvrđenih rizika kojima bi se smanjila mogućnost gubitka vrijednosti i jačanju kontrolne funkcije u oblasti naplate prihoda.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državnoj revizorskoj instituciji.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga"