Banner

Održan sastanak između predstavnika Državne revizorske institucije i Agencije za sprječavanje korupcije

Podgorica, 1. oktobar 2018. godine - U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Senata DRI Milan Dabović, senatori Državne revizorske institucije Nikola N. Kovačević i Radule Žurić, direktor Agencije Sreten Radonjić, pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović i savjetnica u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Aleksandra Golubović.

Konstatovano je da su Agencija i DRI u prethodnom periodu dosljedno primjenjivale odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u skladu sa nadležnostima svakog od ova dva državna organa, koje su definisane zakonima kojima je regulisan njihov rad. Konstatovano je i da su prilikom primjene odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija i DRI postupale u skladu sa sopstvenim nadležnostima, budući da Agencija vrši nadzor nad primjenom tog zakona u toku izborne kampanje i 30 dana nakon izborne kampanje, a Državna revizorska institucija sprovodi reviziju Godišnjih konsolidovanih izvještaja političkih subjekata.

Na sastanku je zaključeno sljedeće:

- Da je Agencija za sprječavanje korupcije prema svim političkim subjektima postupala na istovjetan  način, kao i da je političkim subjektima davala Mišljenja o primjeni Zakona u skladu sa svojim nadležnostima;

- Da su mišljenja koja je Državna revizorska institucija u postupku revizije dala političkim subjektima donijeta u skladu sa nadležnostima ove institucije;

- Da će Agencija i DRI predložiti Radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji se odnose na nejasnoće pojedinih članova Zakona.