Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2017. godinu

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj DEMOS-a za 2017. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj DEMOS-a za 2017. godinu sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 10 -  Računovodstvene evidencije, tačkom 11.2 - Evidentiranje i popis imovine i obaveza, tačkom 11.3 - Potraživanja, tačkom  11.6 - Blagajničko poslovanje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 13 stav 5 i član 18), Zakona o računovodstvu ( član 19), Zakona o obligacionim odnosima ( član 639) i Zakona o radu.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a  za 2016. godinu Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala 7 preporuka za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2017. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  realizovao 2 preporuke, a nije realizovao 5 preporuka.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demos-a za 2017. godinu