Baner

Objavljen Konačni izvještaj o kontrolnoj reviziji Skupštine Crne Gore

Podgorica, 26. septembar  2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Skupštine Crne Gore.

Predmet ove revizije je kontrola realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu. Cilj revizije je bio provjeriti tačnost izvještaja subjekata revizije (br. 00-32-5/18-49/36 od 17.04.2018.g.) o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka  i utvrditi u kojoj mjeri  su realizovane preporuke, date od strane DRI u izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Skupštine  Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu:  dr Branislav Radulović (senator-rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata-član Kolegijuma) zaključio je da Aktivnostima i radnjama koje je Skupština Crne Gore preduzela u cilju realizacije  preporuka DRI otklonjen je najveći broj nepravilnosti, odnosno od ukupno 23 izdate preporuke DRI, koje su bili predmet kontrolne revizije 21. preporuka je realiyovana dok su 2. preporuke djelimično realizovane

Preporuke čija je realizacija u toku, odnosno koje su djelimično realizovane odnose se na:

-    angažovanje lica ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu i

-    uspostavljanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola.

Subjekt revizije dužan je u roku od šest (6) mjeseci izvjestiti DRI o realizaciji i dvije djelomično realizovane preporuke.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Skupštine Crne Gore objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Skupštine Crne Gore