Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji".

Podgorica, 24.septembar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“.

Cilj revizije je bio da se, nakon sprovedenog postupka revizije, formulišu dokumentovani prijedlozi i preporuke za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, kako bi njihovom primjenom došlo do rasta naplate poreskih dugovanja i ispunjenja definisanih ciljeva stečaja, kao i doprinos jačanju odgovornosti i transparentnosti.

U postupku vršenja revizije izvršen je pregled dokumentacije koja se odnosi na sprovođenja postupaka stečaja i likvidacije. Ispitivanje je obuhvatilo period od 3 godine (2015, 2016 i 2017), i izvršeno je nа odabranom uzorku od nekoliko predmet u Privrednom sudu u Podgorici.

Na osnovu sprovedene revizije DRI je utvrdila da neblagovremeno pokretanje stečajnih postupaka, uz nedovoljnost stečajne mase i nedovoljno efikasne mjere naplate prije uvođenja stečaja, za posljedicu imaju da Crna Gora gubi značajne javne prihode.

Podaci koji su prezentovani u ovom izvještaju ukazuju na podložnost stečajnog sistema na zloupotrebe i prevare kroz uvođenje stečaja, jer zaštita i integritet stečajnog sistema zavise od identifikovanja stečajne prevare i zloupotrebe i preduzimanja odgovarajućih akcija, koje izostaju.

DRI je utvrdila da ne postoji sistematski program za identifikaciju otkrivanja uobičajenih prevara visokog rizika, već se sistem oslanja na inicijativu povjerilaca i stečajnih upravnika. Poreska uprava (kao povjerilac) nedovoljno koristi  pravne institute „pobijanja pravnih radnji“  i „probijanja pravne ličnosti“  i druge mjere, čijom primjenom je moguće prevarne radnje i zloupotrebe spriječiti ili otkloniti posljedice njima uzrokovane.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državnoj revizorskoj instituciji.

Izvještaj o reviziji uspjeha "Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji"