Baner

Misija SIGMA povodom dogovora o budućim projektnim aktivnostima

Podgorica, 20. septembar 2018. godine – Misija SIGMA, na čelu sa ekspertima g. Martinom Sinclair i gđom Biancom Breteche boravila je u posjetu DRI radi dogovora oko realizacije buduće saradnje.


Senator Zoran Jelić je predstavio prijedlog aktivnosti za buduću saradnju za period 2018 – 2019. godine. Osnov za predlaganje aktivnosti za buduću saradnju sa SIGMA-om su aktivnosti planirane Strateškim planom razvoja DRI za period 2018-2022. godine, koji je usvojen u februaru t.g.


Na kraju sastanka zaključeno je da će SIGMA pružiti podršku DRI u odnosu na predložene aktivnosti i s tim u vezi dogovoren je terminski plan za sprovođenje aktivnosti.


Pored ovog sastanka, eksperti su razgovarali sa predstavnicima DRI o sugestijama SIGMA-e za unapređenje prezentovanja podataka iz Izvještaja o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta države.