Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2017. godinu

Podgorica, 1. avgust 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izrazio je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Građanskog pokreta URA za 2017. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim za navedeno pod tačkom 9.1.3 Prihodi od priloga, 9.2.13 Troškovi volontera i tačkom 9.2.18 Ostali rashodi.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenosti se odnose na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 2 stav 2,član 13 stav 5, član 17 stav 1, član 18 stav 3).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao tri preporuke dok nije realizovao četiri preporuke.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja GP URA za 2017. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije, Odgovor na Izjašnjenje, Aneks 3 Sporazuma o izbornom savezu za lokalne izbore u Opštini Budva koji su održani 10.10.2016. godine i Obavještenje GP URA o gašenju računa objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta "URA" za 2017. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Građanskog pokreta "URA"

Odgovor na izjašnjenje Građanskog pokreta "URA"

Dopis Građanski pokret URA službi Skupštine Opštine Budva

Aneks 3 sporazuma o izbornom savezu za lokalne izbore u Opštini Budva koji su održani 16.10.2016. godine