Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete – program administracija za 2017. godinu

Podgorica, 30. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti Ministarstva prosvjete – program administracija za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, Kolegijum u sastavu dr Branislav Radulović, senator i rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, senator i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva prosvjete nijesu utvrđene materijalno značajne neusklađenosti u odnosu na postavljenje kriterijume za reviziju pravilnosti. Nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju  na neusklađenost poslovanja sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o radu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta za budžet Crne Gore i budžete opština, Odlukom o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru i Uputstvom o radu državnog trezora.

Konačan Izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete – program administracija za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete - program Administracija