Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2017. godinu

Podgorica, 25. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene za 2017. godinu

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i Predsjednik senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj sa skretanjem pažnje i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Pokreta za promjene za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 2 stav 2, član 12 stav 4 i član 17 stav 1),  Zakona o radu,  Zakona o obligacionim odnosima (član 639 stav 1), Zakona o računovodstvu (član 19).

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2017. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije na Preliminarni izvještaj i Odgovor na Izjašnjenje objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2017. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2017. godinu

Odgovor na izjašnjenje o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2017. godinu